39. splitski SALON
39TH split SALON
5. - 30. studenog 2015.

Podrumi Dioklecijanove palaČe / SALON GALIĆ / ATRIJ GALERIJE UMJETNINA / GALERIJA KULA / Javni prostori grada Splita
Organizacija / organised by:
Hrvatska udruga likovnih umjetnika – Split

Za organizatora / on behalf of the organisation:
Vice Tomasović

Autori koncepcije, izložbenog scenarija i postava / conception and display devised by:
Božo Kesić / Dalibor Prančević / Boris Šitum

vizualni identitet / visual identity:
Nikola Križanac

Koordinacija / coordinators:
Ana Marija Botteri Peruzović, Karin Grenc, Moira Orlić, Ana Šećer Wilhelm, Vice Tomasović

Administracija / administration:
Moira Orlić, Ana Šećer Wilhelm

Asistentice / assistants:
Lana Beović, Antonija Mihovilović

Tehnička služba / technical support:
Hrvoje Cokarić – voditelj tehničke službe / technical Support Coordinator,

Miro Radan Bekara, Evgenij Glinski, Vinko Barić, Davor Katunarić, Vanja Pagar
Preuzmite PDF brošure Splitskog Salona

LISTA IZLAGAČA /
LIST OF EXHIBITORS

Alajbeg Ivan, Alajbeg Zoran, Andrić Jozo, Banovac Ante, Barić Vinko, Baučić Marin, Bavčević Gildo, Berković Denis, Bićanić Dino, Biliškov Antonija, Blažević Šparac Loara, Boban Duška, Bosnić Josip, Bošković - Freund Ana, Botteri Peruzović Ana Marija, Botteri Josip, Božanić Čače Alma, Brkić Milan, Burazin Sanja, Cikatić - Javorčić Daniela, Cokarić Hrvoje, Čičin - Šain Nives, Čotić Noemi, Čule Paško, Čulić Mladen, Čvorović Nikša, Ćaleta Robert, Dan Oki, Davidenko Vladimir, Dodig Tomislav, Dragičević Dragoslav, Dragičević Edvin, Dubovac Branka, Dumanić Zlatan, Duparova Emilija, Duplančić Luka, Đivoje Alemka, , Fistonić Grgur, Gizdić Mirjana, Glinski Evgenij, Golub Momčilo, Grenc Karin, Grimani Petar, Halbarth Vilim, Hammer Neda, Hraste Kažimir, Hraste Vojin, Hržina-Majstorović Sonja, Ivanišević Stjepan, Jakelić Petar, Jelača Marinko, Jelača-Marijančević Tončica, Jelenić Antej, Jelovac-Rizzi Lucija, Jelušić Maja, Jokić Slobodan/Dan Oki, Jozić Robert, Jukić Nives, Karadža Vedran, Kljaković Tisja, Kovačić Petra, Kovačić Kuzma, Krpetić Zoran, Kuštre Ante, Listeš Ivan, Lukas Midžić Hana, Ljubetić Nataša, Mach - Orlić Višnja, Mandarić Ante, Marković Marko, Marović Mirjana, Marović Željko, Martinić Đani, Mijić Matko, Mikulić Neno, Mimica Luka, Missia Frano, Miše Blaga-Slikarica, Mišura Oliver, Myšičkova Lucija, Musa Andrea, Mustapić - Jelavić Ivona, Nuić-Vučković Dragana, Oreb Gloria, Pagar Vanja, Palčok Miran, Pavlov Nataša, Perišin Sunčica Tomljanović, Peruzović Hrvoje - Marko, Piragić Ahmed, Podrug Josip Ado, Popović Milivoj, Popović Veljko, Popović Viktor, Puljić Ivana, Radeljak Miroslav, Radić Parać Sandra, Ravlić Čelić Tatjana, Restović Kristina, Restović Velebit, Ružić Neli, Sesartić Dijana - Iva, Skračić Ana, Smodlaka Liljana, Sokić Jelena, Sterle Sandra, Stipančević Stipan, Stojićević Lana, Strinić Ante, Šalov Tomislav, Šitum Morić Tea, Špika Josip, Šušak Danijela, Tadić Anto, Taraš Prančević Sanja, Tomasović Vice, Veronika Boris, Vrekalo Božo, Višić Guina Marija, Voloder Julijana, Vukasović Tina, Vulas Mladen, Zoričić Milan, Žitnik Srećko, Živković - Kuljiš Loren, Žuvela Gorki, Žižović Aleksandar, Škrobonja Darko, Beneta Ružić Jasmina, Anagram art, Matošić Jakša, Bezinović Aleksandar, Eric Del Castillo, Duraković Ante, Katavić Petar, Reljić Vilma, Banovac Andro, Novak Boris